Szanowni Państwo,

Wprowadziliśmy kilka drobnych zmian w Regulaminie, który w tej postaci będzie obowiązywał od dnia dzisiejszego, tj. 8 października 2018. Zmiany, które zostały wprowadzone są następujące:

  • Paragraf 3 punkt 4 oraz punkt 6 – poprawiony został link odsyłający do Polityki Prywatności na następujący https://krakow.smileflow.pl/polityka-prywatnosci
  • Paragraf 3 punkt 8 – jego brzmienie zostało zmienione do postaci: „Jeśli Uczeń lub Użytkownik nie pojawi się na wykupionej przez Użytkownika lekcji, taką lekcję Usługodawca uznaje za odbytą, a Użytkownikowi lub Uczniowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy z tego tytułu”.
  • Paragraf 7 punkt 6 – zmianie uległ adres pod którym następuje rejestracja/logowanie do serwisu oraz fragment końcowy punktu, który obecnie umożliwia Usługodawcy ręczne założenie konta na życzenie Użytkownika. Jego obecne brzmienie to: „W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://krakow.smileflow.pl/moje-konto. Rejestracja jest również możliwa w procesie rezerwacji terminu u Nauczyciela za pomocą Kalendarza Lekcji i dodania wybranych terminów do koszyka płatności lub poprzez zgłoszenie chęci posiadania konta u swojego Nauczyciela lub Usługodawcy, który to Usługodawca zakłada konto Użytkownikowi manualnie i przekazuje dane logowania na adres e-mail przekazany przez Użytkownika”.