Drogi Kliencie!

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, które wprowadzają szereg zmian w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

 

W świetle nowych regulacji administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Smileflow ArtComapny – Ryszard Święch, z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-998) przy ul. Igołomskiej 59, posiadającym NIP: 6751323592, REGON: 122646006.

 

Odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym pragniemy poinformować o dostosowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego, którego jest Pani/Pan Klientem, do nowych przepisów. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią na stronie internetowej sklepu – www.krakow.smileflow.pl/regulamin.

 

Poniżej podsumowanie najważniejszych kwestii:

  • Dane będą przetwarzane w celu sprzedażowym i marketingowym w formie elektronicznej i papierowej,
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
  • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis,
  • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • W celu realizacji swoich uprawnień może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem na wskazane przez niego dane kontaktowe: e-mail: biuro@smileflow.pl, tel. +48 795 772 418.

 

Informujemy Panią/Pana, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz ewentualnych innych danych podanych przy Rejestracji lub składaniu zamówienia.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji Pani/Pana zamówień.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego odpowiednika jeżeli uważają Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Z poważaniem,

Zespół Smileflow ArtCompany